Mercedes-Benz

Produse

Caracteristici

  • Încheierea asigurărilor de Răspundere Civilă Auto şi CASCO
  • Prime de asigurare competitive negociate în interesul Dumneavoastră
  • Soluţionarea rapidă a dosarelor de daună

Polița CASCO

Poliţa CASCO se emite pe o perioadă egală cu perioada contractului de finanţare. Întrucât există o diferenţă între data de intrare în valabilitate a poliţei CASCO şi prima rată de leasing, sunt situaţii în care poliţa CASCO expiră înainte de terminarea contractului de leasing. Pentru a acoperii această perioadă, la finalul poliţei CASCO veţi primi în timp util de la Mercedes-Benz Insurance Broker SRL o oferta de reînnoire a poliţei.

Primele de asigurare CASCO se achită conform Notificărilor de plată transmise cu o periodicitate conform scadentarului din poliţă.

Poliţa CASCO aferentă contractelor de finanţare se emite cu o cotă de primă fixă aplicată la valoarea maşinii din primul an de finanţare. Această cotă este negociată cu societăţile de asigurare agreate de către finanţator.

Valoarea asigurată a maşinii scade pe măsură ce vechimea acesteia creşte în conformitate cu grila de uzură a societăţii de asigurare.

Dacă doriţi să plecaţi cu autovehiculul în străinătate aveţi nevoie de împuternicire din partea finanţatorului precum şi de extinderea CASCO şi asigurarea Carte Verde. Pentru contractele de finanţare la care poliţele CASCO şi RCA sunt încheiate la aceeaşi societate de asigurare, extinderea CASCO pentru riscurile de avarii şi furt în străinătate este implicită, în ţările în care este valabilă Cartea Verde, în unele cazuri cu aplicarea unor fransize deductibile. Dacă destinaţia Dumneavostră este o ţară care nu este membră Carte Verde sau în poliţa de asigurare Carte Verde este exclusă ţară respectivă, va trebui să încheiaţi o poliţă de răspundere civilă auto pe teritoriul ţării care nu este membră Carte Verde şi respectiv să încheiaţi o poliţa Carte Verde pentru ţara respectivă în cazul în care acesta este exclusă din poliţa iniţială.

În cazul în care poliţa RCA/Cartea Verde este încheiată la o societate de asigurare diferită de cea din poliţa CASCO, trebuie să încheiaţi un Act Adiţional pentru extinderea CASCO.

Polița RCA

Dacă circulaţi cu autovehiculul fără a deţine o asigurare obligatorie RCA, săvârşiţi o contravenţie. Contravenţia se constată de către Poliţia Română şi se sancţionează cu amendă şi reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării de răspundere civilă auto.

În situaţia în care provocaţi un accident şi nu deţineţi o asigurare RCA valabilă, persoana pe care aţi prejudiciat-o este îndreptăţită să solicite despăgubiri direct de la Dumneavoastră pe cale amiabilă sau urmare a unei decizii judecătoreşti. Totodată persoanele prejudiciate pot apela la Fondul de protecţie a victimelor străzii, iar această instituţie are dreptul să recupereze de la Dumneavoastră despăgubirea plătită persoanelor prejudiciate.

Asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua plata dosarelor de dauna, în maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei.

Dacă asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligaţia de a comunica în scris asiguratului şi păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, intenţia de a desfăşura investigaţii. Aceste investigaţii nu pot dura mai mult de 3 luni de la data avizării daunei.

În cazul în care în unul şi acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele de despăgubire specificate în poliţa RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.

Despăgubirile plătite de o societate de asigurare unui terţ păgubit într-un accident auto, în baza asigurării RCA încheiată pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depăşi valoarea prejudiciilor cauzate şi nici limitele maxime (limitele de răspundere) la care s-a angajat societatea de asigurare. Aceasta înseamnă că, în situaţia în care valoarea daunei depăşeşte limitele la care societatea de asigurare s-a angajat în schimbul primei de asigurare plătite, diferenţa nu este acoperită de către societatea de asigurare.

În situaţia în care aţi fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteţi adresa Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România pentru asistenţă. (http://www.baar.ro)

În situaţia în care cel vinovat de producerea daunei nu deţine o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului sau nu a fost identificat, vă recomandăm să vă adresaţi Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.